Предлагаме платформа за публикуване на студентски и конкурсни проекти.

Ако желаете да публикувате вашия проект се свържете с нас на посочения адрес.