Формат за изпращане на материали

Моля, прочетете следните изисквания за да работим по-бързо.

Изпращайте графични материали с резолюция широчина 1900px и резолюция 150 dpi

Имената на файловете трябва да бъдат в следния формат:

  • ARCMxxx-Fxxxxx-x (сигнатура на курса-факултетен номер-пореден номер на файла).
  • Трябва да бъдат архивирани в файл с името на предмета.

Формата на изображенията: jpg или png

Ако ползвате изображения или текст от други източници, то те трябва да бъдат цитирани с четим текст и шрифт при 100% разпънато изображението.

Изпращайки материали, Вие декларирате, че спазвате законите за авторското право.