ас. арх. Петър Петров, преподавател в НБУ

телефон: 0889 89 69 29

имейл: pppetrov@nbu.bg