Участват: Катрин Стойнева, Ралица Панушева, НАдежда Големанова, Габриела Николова-Стаменова, Славка Илиева, Христина Корчева, Едис Рюстемов, Мила Минкова